PARAPENT

És un esport on s’enlaira des d’un punt elevat amb un mínim de desnivell que permeti tenir una altura mínima suficient per enllaçar corrents ascendents que prolonguin el vol durant hores.
En aquest esport s’utilitza el parapent, una aeronau feta únicament de corda i tela que no disposa de cap estructura rígida a la part de la cadira del pilot. Per simplificar, un parapent vola i un paracaigudes cau a poc a poc.

MATERIAL ESPECÍFIC

-Parapent 2200€-2600€
-Cadires 400€-800€
-Casc 40€ aprox.
-Paracaigudes d’emergència 400€
-Mosquetons 5€
-Roba adequada