PARACAIGUDISME

El paracaigudisme o caiguda lliure consisteix a llançar-se des d’un avió i baixar amb el paracaigudes tancat i obrir-lo al límit permès per el teu pes. En cas d’emergència i el paracaigudes no s’obre, es fa el despreniment. Un moviment que consisteix a desprendre’s del paracaigudes que no funciona i de l’arnès-contenidor per obrir el paracaigudes de reserva.
Aquest esport té una història de caràcter militar perquè a la Segona Guerra Militar es va implementar com a tècnica aèria

 

MATERIAL ESPECÍFIC

 

-Sistema automàtic d’activació (AAD) 25€-130€
-Paracaigudes 2000€ +
-RSL (reserved static line) 20€-100€
-Casc 200€-600€
-Ulleres 20€-30€
-El mono per saltar (opcional) 220€-320€
-Altímetre 20€-500€ depenent del tipus