Esports de risc

Els esports de risc, extrems o d’aventura són aquells esports on existeixen perills controlats. El risc pot ser degut a la mateixa activitat, a les condicions ambientals. Tenen lloc al medi natural i és fonamental per al seu desenvolupament. Normalment fan falta pràctiques, enginys i tècniques especialitzades.