ESCALADA

És un esport a l’aire lliure que consisteix en ascendir per un indret difícil per la seva verticalitat utilitzant les quatre extremitats.
Consta de múltiples disciplines.

-Escalada segons el medi

-Escalada segons l’estil

-Escalada segons l’objectiu

-Escalada segons el lloc

 

La seva dificultat es mesura en graus d’inclinació del relleu

 

MATERIAL ESPECÍFIC

-Arnès 20€-60€
-Peus de gat (sabatilles per a la escalada) 30€-120€
-Casc 25€ o +
-Cordes, cintes 40€-120€
-Mosquetons 6€-8€
-Fixacions 10€-15€
-Decensors 70€-120€
-Frens 50€-120€